Trasy: Koplania Soli w Wieliczce

Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce

Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce należy do najbardziej znanych obiektów turystycznych w Polsce. Turyści z całego świata podziwiają doskonale zachowane wyrobiska górnicze, dawne maszyny i urządzenia kopalniane oraz budowę geologiczną podkarpackich złóż solnych z reliktami fauny i flory mioceńskiej. Ten unikatowy obiekt został wpisany w 1978 r. przez UNESCO na Pierwszą Międzynarodową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Udostępnione zwiedzającym dawne wyrobiska górnicze wraz z ich wyposażeniem, ilustrują ponad 700-letnią historię polskiego górnictwa solnego. Uwagę zwiedzających zwracają tutaj przede wszystkim duże komory, często z monumentalnymi obudowami drewnianymi, kaplice podziemne z pięknym wystrojem wnętrz, jeziorka oraz różne urządzenia kopalniane, m.in. jedyna w świecie kolekcja drewnianych maszyn (kieratów) wyciągowych do transportu pionowego. Obiekty te udostępnione są do zwiedzania w formie podziemnej trasy turystycznej, liczącej ok. 2,2 km.

Czas zwiedzania od 2 do 3 godzin