Trasy: Szlakiem Legend i Zwyczajów Krakowa

LEGENDARNE POCZĄTKI MIASTA

 • Jak pojawiła się nazwa Kraków?
 • Krak i obrzędy ofiarne nad Wisłą
 • Smok wawelski
 • Dzieje Księżniczki Wandy

CUDA NA WAWELSKIM WZGÓRZU

 • Święty kamień
 • Obrady zmarłych królów
 • Kości nad wejściem do Katedry
 • Nadzwyczajna siła królewskiego dzwonu
 • Głowa wawelska broni pokrzywdzonej

KRAKOWSCY ŚWIĘCI

 • ŚWIĘTA JADWIGA
 • Chrystusa przemawiający z krzyża
 • Wskrzeszenie topielca
 • Cud w szpitalu Świętego Ducha w Bieczu
 • Królowa Jadwiga i tajemniczy ślad
 • ŚWIĘTY STANISŁAW
 • Święty Stanisław i wskrzeszenie Piotrowina
 • Cuda na Skałce i na Wawelu

DUCHY KRAKOWA

 • Stańczyk – Królewski błazen
 • Smutna dama w pałacu Wielopolskich
 • Tajemnica klasztoru na Wesołej
 • Czarna dama ze Wzgórza Lasoty

MAGIA, ALCHEMIA, ASTROLOGIA

 • Mistrz Twardowski
 • Czary na dworze Anny Jagiellonki
 • Zygmunt III Waza – „Król alchemików”
 • Legenda o zaczarowanych gołębiach

KRAKOWSKIE KOŚCIOŁY

 • KOŚCIÓŁ MARIACKI
 • Hejnał Mariacki
 • Legenda o dwóch braciach
 • Legenda o żółtej ciżemce
 • KOSCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA
 • Cud zwierzynieckiego zbawiciela
 • KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA
 • Historia skradzionej hostii

COLLEGIUM MAIUS

 • Legenda „Starego zegara” z pana Tadeusza
 • Legenda o Nawojce

KRAKOWSKI KAZIMIERZ

 • Wesele na cmentarzu żydowskim
 • Sen reb Ajzyka

KRAKOWSKIE ZWYCZAJE

 • Procesja Arcybractwa Męki Pańskiej
 • Emaus
 • Pochód Lajkonika
 • Rękawka
 • Wybór króla strzelców
 • Wianki
 • Szopki krakowskie