Cena usługi przewodnickiej jest uzależniona od czasu zwiedzania i ilości uczestników, dla tego też jest zawsze ustalana indywidualnie.