Trasy: Podziemia Rynku Głównego

Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego

Krakowski Rynek jest miejscem niezwykłym. Wytyczony w połowie XIII wieku, stał się główną przestrzenią publiczną miasta. Niezmiennie przez stulecia aż do czasów współczesnych pozostaje sercem Krakowa. Jednak historia tego obszaru zaczyna się dużo wcześniej. Ekspozycja ukazuje dzieje Rynku poprzez prezentację rozmaitych zabytków zachowanych pod jego dzisiejszą płytą: zasypanych budowli, zatartych dróg, porzuconych chat, czy zagubionych lub celowo pozostawionych przedmiotów od wielu lat odkrywanych przez archeologów. Ale by zobaczyć jak wyglądał Rynek u schyłku średniowiecza, w czasach, gdy przechadzał się po nim Mikołaj Kopernik – trzeba zejść do podziemi. Podążać będziemy zgodnie z odwróconą osią czasu, najpierw młodsze, a im głębiej, tym starsze nawarstwienia. Spotkanie z dawnym Rynkiem rozpoczynamy od schyłku średniowiecza, kiedy tętniło tu życie stolicy państwa Jagiellonów. Po czym cofniemy się w czasy ostatnich królów dynastii Piastów i dalej, ku początkom miejskiego Krakowa. Zobaczymy także, co działo się na tym terenie w XII wieku, a jakie miał przeznaczenie około roku 1000. Dzieje Rynku opisują nie tylko odkryte tu zabytki archeologiczne, ale także liczne rekonstrukcje, wizualizacje, filmy i prezentacje – przygotowane, by zilustrować specyfikę miejsca, na którym historia w tak różnoraki sposób odcisnęła swoje piętno.

Czas zwiedzania 1,5 godziny