Jakie główne korzyści wynikają ze stosowania podręcznika “Matematyka 1” firmy Nowa Era?

Nawiązanie dobrego kontaktu podczas zajęć szkolnych z uczniami jest podstawą skutecznej edukacji. Jest to istotne zwłaszcza podczas nauczania przedmiotów ścisłych, takich jak fizyka, chemia czy matematyka. Do osiągania dobrych wyników potrzebna jest precyzja oraz zrozumienie wszystkich aspektów właściwości substancji lub przekształceń matematycznych. Nie bez znaczenia jest również stosowanie wysokiej jakości pomocy naukowych. Z tego względu warto zwrócić uwagę na podręcznik przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era pod tytułem “Matematyka 1“.

Łagodne wprowadzenie w świat matematyki

Wydawnictwo Nowa Era od wielu lat dostarcza dobrej jakości książki używane w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Podręcznik “Matematyka 1” ma na celu wprowadzenie uczniów w nowy etap kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum. Aktorzy książki, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek oraz Karolina Wej, przyjęli zasadę, że nauka nie może obciążać ucznia w zbyt dużym stopniu.

Dlatego materiał należący do podstawy programowej został podzielony na krótkie części, które mogą być przedstawione przez nauczyciela w szybkim tempie. Każdy etap to jeden z elementów strategii matematycznych niezbędnych do rozwiązywania zadań oraz uzyskania pozytywnej oceny na egzaminie dojrzałości. W ten sposób pedagodzy mogą łatwiej planować kolejne zajęcia, a uczniowie przyswajać wiedzę bez potrzeby zapoznawania się z dużymi ilościami materiału jednorazowo.

Poziom trudności dostosowany do ucznia

Treść książki do nauki Matematyka 1” została podzielona przy uwzględnieniu dwóch poziomów trudności. Do nich zostały dostosowane ćwiczenia przeznaczone do wykonywania w domu, które mogą być później weryfikowane na lekcjach we współpracy z pedagogiem. W ten sposób autorzy podręcznika biorą pod uwagę grupę uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką oraz tych, którzy nie wiążą swojej przyszłości z naukami ścisłymi. Mogą oni doskonalić swoje umiejętności obliczeniowe bez potrzeby zapoznawania się z rozszerzonym zakresem materiału. Z powyższych powodów podręcznik “Matematyka 1” to doskonała propozycja dla każdej szkoły ponadpodstawowej w naszym kraju.