Trasy: Getto Krakowskie 1941 – 1943

Getto Krakowskie 1941 – 1943 Prześladowania Żydów w Krakowie rozpoczęły się od momentu wkroczenia wojsk niemieckich do miasta 6 września 1939 r. W kwietniu 1940 r. Hans Frank, generalny gubernator, zażądał wysiedlenia Żydów z Krakowa. Na jego polecenie Kraków, jako stolica Generalnego Gubernatorstwa, miał być miastem „wolnym od Żydów”. W wyniku wysiedleń z 68 482 Żydów zarejestrowanych w październiku 1939 r. pozostało w Krakowie około 16 000. Tę liczbę uznano za niezbędną do sprawnego funkcjonowania gospodarki. 3 marca 1941 r. ukazało się zarządzenie o utworzeniu w Krakowie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Getto zostało zlokalizowane na prawym brzegu Wisły, na terenie dzielnicy Podgórze.

Plan zwiedzania

Wędrówkę zaczynamy od placu Bohaterów Getta, który leżał w północnej części getta. W latach 1941 – 1943 było to główne miejsce, dokąd spędzano Żydów i skąd ruszali w drogę do obozów zagłady. Spacer wiedzie przez miejsca, które były świadkami najbardziej przerażających wydarzeń w historii Żydów i historii Krakowa.

 • Brama I
 • Siedziba Żydowskiej Organizacji Bojowej
 • Szpital Zakaźny
 • Apteka „Pod Orłem”
 • Wytwórnia Szkieł Optycznych
 • Mieszkanie Szymona Lustgartena
 • Siedziba Żydowskiej Samoobrony Społecznej
 • Tagesheim
 • Szpital Żydowski
 • Oddział dla przewlekle chorych
 • Urząd pracy – Arbeitsamt
 • Główna Brama II
 • Rada Gminy Żydowskiej – Judenrat
 • Firma „Madritsch”
 • Dom Polanskiego
 • Synagoga Zuchera
 • Fabryka „Optima”
 • Szpital dla przewlekle chorych osób starszych
 • Dom Sierot
 • Szpital zakaźny
 • Sąd Powiatowy
 • Brama III
 • Fragment muru getta
 • Brama IV
 • Fragment muru getta
 • Obóz w Płaszowie
 • Ruiny dawnego domu przedpogrzebowego
 • Cmentarz podgórski
 • Szary Domek
 • Willa komendanta obozu Amona Goetha
 • Pomnik poświecony 13 zamordowanym polakom
 • Plac apelowy
 • Pomnik Bezimiennych
 • Pomnik Pamięci węgierskich Żydówek
 • Pomnik Męczenników

Spacer trwa ok. 4 godzin.