Trasy: Europeum

EUROPEUM - Ośrodek Kultury Europejskiej w dawnym Spichlerzu

„Kiedyś gromadzono w nim ziarno na zasiew, dzisiaj chcemy, by plonem była „zasiewana” tu wiedza o kulturze Europy.”

Ekspozycja w zabytkowym, zbudowanym w XVII wieku Spichlerzu ukazuje osiem wieków historii sztuki europejskiej poprzez 102 obrazy i rzeźby. Najcenniejsze dzieła malarstwa i rzeźby zachodnioeuropejskiej nie zostały ułożone według stylów i chronologii, lecz zestawione w rodzaj swobodnej opowieści o bogach, ludziach, drzewach, kwiatach i zwierzętach namalowanych i wyrzeźbionych, tak jak widzieli je artyści Europy w ciągu ośmiu stuleci, do XX wieku. Swobodne zestawienie dzieł sztuki pozwala na indywidualną wędrówkę śladami dawnej Europy, tropami jej wierzeń, religii, historii i obyczaju. Na wystawie prezentowane są wybitne dzieła malarstwa i rzeźby zachodnioeuropejskiej, takie jak: "Ukrzyżowanie" Paola Veneziano, "Adoracja Dzieciątka" Lorenza Lotto, „Kazanie św. Jana Chrzciciela” Pietera Brueghela mł. oraz francuską, XIV-wieczną rzeźbę „Madonna z Dzieciątkiem” czy „Popiersie biskupa” wykonane około 1500 roku w Niderlandach.


Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

Galeria jest najstarszym oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Jej istnienie zapoczątkował Henryk Siemiradzki, który ofiarował mu swój słynny obraz Pochodnie Nerona. Pierwszą stałą wystawę otwarto w Sukiennicach w 1884 roku. Obecnie galeria jest największą w Polsce stałą ekspozycją XIX-wiecznego polskiego malarstwa i rzeźby. Dzieła wystawione są w czterech salach: Oświecenia,                      P.Michałowskiego, Wokół Akademii, J.Chełmońskiego