Efektywna i ciekawa nauka matematyki w liceach ogólnokształcących oraz technikach

Matematyka jest przedmiotem uznawanym za trudny do opanowania przez uczniów szkół podstawowych i średnich. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wymaga on dużej precyzji wykonywania działań oraz regularnego ćwiczenia swoich umiejętności obliczeniowych. Braki w wiedzy skutkują nie tylko niezrozumieniem poleceń wydawanych przez nauczycieli, ale przede wszystkim brakiem możliwości rozwiązywania bardziej skomplikowanych zadań. Aby zachęcić uczniów do samodzielnej pracy w domu, wydawnictwo Nowa Era przygotowało podręcznik pod tytułem “Matematyka 1“.

Informacje zrozumiałe dla młodzieży

Skuteczne nauczanie przedmiotów ścisłych wymaga przekazywania wiedzy w przejrzysty sposób oraz zwiększonego uczestnictwa młodzieży na zajęciach w szkole. W wielu przypadkach można to osiągnąć poprzez omawianie różnych zagadnień w małych fragmentach, co pomaga zapamiętywać ważne informacje. Taki pogląd potwierdzają również autorzy podręcznika “Matematyka 1”, czyli Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek i Karolina Wej. Podzielili oni książkę na krótkie części, a pod koniec każdego działu zamieścili praktyczne ćwiczenia utrwalające wiedzę. Na wielu stronach znajdziemy też podsumowania zbierające w krótkiej formie najbardziej istotne twierdzenia i definicje.

Zróżnicowany poziom trudności zadań

W książce “Matematyka 1” ćwiczenia zostały podzielone na 2 poziomy trudności. Na prawie każdej stronie występują ilustracje, w formie wykresów lub nowoczesnej infografiki. Ważne kwestie są wyróżnione barwą lub odpowiednim krojem czcionki. Dzięki temu książka stanowi wsparcie dla uczniów przygotowujących się do kolejnych lekcji, a także osób wiążących swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Mogą oni szybko powtórzyć materiał przed sprawdzianem, a także na bieżąco ćwiczyć swoje umiejętności w celu uzyskania dobrego wyniku egzaminu maturalnego.

Wydawnictwo Nowa Era pomaga uczniom nie tylko poprzez sprzedaż wysokiej jakości podręczników. Produkty firmy są dostępne w Internecie w bardzo atrakcyjnych cenach. Dlatego Nowa Era należy do najbardziej popularnych wydawnictw oferujących podręczniki szkolne w naszym kraju.