Trasy: Dzielnica Uniwersytecka

Uniwersytet, założony w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, zwany wówczas Studium Generale, czyli Akademią Krakowską, był jedną z najstarszych uczelni w Europie środkowej. W XV wieku ulokowany nieopodal Rynku, rozrósł się z czasem w całą dzielnicę, kiedy to wokół pierwszych budynków uniwersyteckich zaczęły powstawać bursy i kolegia.

Plan Zwiedzania

  • Collegium Maius
  • Collegium Minus
  • Collegium Novum
  • Pomnik Mikołaja Kopernika
  • Kolegium Witkowskiego
  • Kolegium Wróblewskiego
  • Kolegium Kołłątaja
  • Kościół św. Anny
  • Kolegium Nowodworskiego

Spacer trwa około 2 godzin.