Trasy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza tego typu placówka w Polsce, powstała w 1850 roku.

Wystawa prezentuje pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski, to znaczy pokazuje dzieje regionu w okresie od ok. 70 000 lat p.n.e. do końca XIII wieku n.e. Znajdujemy tu odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące całokształtu problemów związanych z życiem człowieka w tym okresie – gdzie żył ów człowiek, jak zdobywał pożywienie, gdzie mieszkał, jak wyglądał, jak się ubierał i jak produkował narzędzia. Dowiemy się też, jaki był zasięg wymiany, kontaktów handlowych, a także jak prezentowała się sfera wierzeń. Te kwestie zostały pokazane w poszczególnych salach, gdzie prezentowane w obrębie tematów:

  • Środowisko przyrodnicze i osadnictwo
  • Zdobywanie pożywienia
  • Mieszkanie
  • Strój, ozdoby, uzbrojenie
  • Wytwórczość
  • Wymiana
  • Wierzenia i sztuka
  • Osobne miejsce zajmuje Światowid ze Zbrucza – kamienny posąg bóstwa o czterech obliczach, datowany na przełom IX/X w.